Efficiënt inzetten van visuele plannings ondersteuning

Ondersteun cliënten met Autisme, ADHD of een verstandelijke beperking bij de dagelijkse planning met een praktisch hulpmiddel, bespaar 75-90% bij het plannen en stimuleer zelfstandigheid!


Meer tijd voor de cliënt!

Als professional weet je hoe belangrijk een visuele dagplanning kan zijn voor iemand met autisme, ADHD en aanverwante stoornissen. Het samenstellen van deze planningen neemt wel dagelijks erg veel tijd in beslag. Tijd die in het kader van de voortdurende bezuinigingen in zorg en onderwijs toch al erg onder druk stond.

AutiPlan bespaart 75% tijd bij het maken van een dagplanning, dat kan oplopen tot 90%!

Bevorder Zelfredzaamheid

Het aanbieden van een gedegen structuur, ondersteund door een duidelijke dagplanning is voor een heleboel mensen al voldoende. Cliënten met een beperkt besef van tijd of concentratievermogen kunnen hierbij wel wat extra ondersteuning gebruiken. Onze Android-app is hiervoor ideaal, er worden herinneringen gegeven en de planning is altijd actueel en inzichtelijk voor de Cliënt. De PlanViewer is een webpagina met een vergelijkbare functie. Net als de Android-app kunnen de activiteiten worden voorgelezen en afgevinkt.

Samenwerken met het thuisfront

In een situatie waarin zorg wordt gedeeld zoals bij dagopvang en school is het voor de cliënt prettig om een dagplanning te hebben die de hele dag bevat, niet alleen de uren die op school of in de instelling wordt doorgebracht . Met AutiPlan is het mogelijk het thuisfront toegang te geven tot de dag planning van de cliënt, waardoor zij de gelegenheid hebben om de overige uren in te plannen. Bij 24 uurszorg kan het ook prettig zijn wanneer het thuisfront kan meekijken, zodat er over de activiteiten gepraat kan worden tijdens de contact momenten met de cliënt.

Waarom AutiPlan in uw organisatie?

  • Bespaar 75-90% tijd met plannen
  • Biedt een concreet hulpmiddel aan welke ook werkt op mobiele telefoon en tablet
  • Bevorder zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Help structuur aan te brengen
  • Voorkom onnodig herhalend werk bij plannen
  • Meer tijd beschikbaar voor persoonlijke aandacht

Ervaringen met AutiPlan


Bekijk hoe zorgboerderbij Horsterpark AutiPlan gebruikt om meer structuur en voorspelbaarheid te brengen:

"AutiPlan wordt nu gebruikt door 2 cliënten in een trainingshuis (training voor zelfstandig wonen) en dit werkt heel goed.

Dankzij de app op de telefoon hebben deze cliënten nu een kwartier tot een half uur minder ondersteuning per dag nodig en maken ze grotendeels zelf hun dagschema met AutiPlan. De begeleiders hoeven geen planning meer te maken voor aan de muur."

- Floor van der Putten, Lunet zorg

"Voor kinderen met autisme is het begrijpen van de wereld om hen heen heel moeilijk. De manier waarop zij informatie ontvangen en verwerken, verloopt anders en van daaruit reageren zij ook anders op de wereld om hen heen. Het is van groot belang dat deze kinderen op een voor hen passende manier leren de wereld te begrijpen.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het inzichtelijk en visueel maken van de dagelijkse routine van een kind. Dit bieden wij aan middels gevisualiseerde programma’s, gedragsinstructies, signaleringsplannen en dagprogramma’s. Het maken van deze programma’s is maatwerk en is voor ieder kind anders. Het kost dan ook veel tijd om deze programma’s te maken.

Sinds enige tijd maken we binnen het Van Krevelenhuis gebruik van Autiplan. De sociotherapeuten zijn enthousiast over de eenvoudige manier van werken volgens dit programma. Alle collega’s konden er direct mee uit de voeten. Het visueel maken van een dagprogramma, afspraken of een gedragsinstructie is nu veel sneller en netter te doen. Alle programma’s voor de verschillende kinderen hebben nu dezelfde lay-out, met dezelfde picto’s en lettertype. Dit maakt dat er meer tijd overblijft om onze patiënten direct te begeleiden.

Daarnaast is het erg prettig dat ouders thuis ook gebruik kunnen maken van Autiplan. Dit is voor onze patiënten en hun gezin belangrijk. De transfer van het geleerde bij het Van Krevelenhuis naar de thuissituatie is makkelijker te maken door de inzetbaarheid van Autiplan.

Enkele van onze patiënten maken tevens gebruik van de Autiplan app. Dit past goed bij de leeftijd van onze tieners en de huidige digitale ontwikkeling in onze samenleving.

- Het van Krevelenhuis - Curium-LUMC


Registreer gratis en zonder verplichtingen, probeer het zelf!

Nog niet overtuigd? Bekijk "Hoe werkt het?" om meer te weten te komen of neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie over hoe u AutiPlan kunt toepassing uw organisatie? Neem contact met ons op!.